Hoofddorp occasions bedrijven

Mechanisatie Haarlemmermeer

Mechanisatie Haarlemmermeer Occasions
Mechanisatie Haarlemmermeer levert techniek aan de agrarische sector in de volle breedte. Onze klanten zijn akkerbouw-, bloembollen-, loon- en veehouderijbedrijven, aannemers, groenvoorzieners en overheden. Ons leveringsprogramma is zo breed als de sectoren die we bedienen.

Hoofddorp occasions

In 1950 telde Hoofddorp vijfduizend inwoners. Werkgelegenheid was vooral te vinden in de landbouw met daarnaast wat veeteelt en tuinbouw. Ook het vliegveld Schiphol (in 1917 begonnen als militair vliegveld) zorgde vanaf 1917 voor werkgelegenheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Schiphol verwoest. De herbouw was gereed in 1958. Na de herbouw werd de luchthaven omgezet van een gemeentelijke dienst naar de N.V. Luchthaven Schiphol, waarin het Rijk en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam aandelen hadden. De luchthaven werd steeds belangrijker en zorgde voor meer en meer werkgelegenheid.Ook de groei van een aantal in Hoofddorp gevestigde bedrijven zorgde voor meer werkgelegenheid, zoals de machinefabriek Spaans B.V., die onder meer vijzels produceerde, en het Amerikaanse bedrijf Woodward Governor Nederland, producent van regelapparatuur voor vliegtuigen. Vanaf de jaren zestig nam het aantal inwoners toe en werden de eerste nieuwbouwwijken gebouwd: Plan Eyke in 1964 (thans onderdeel van Arnolduspark), Kalorama (1967) en Graan voor Visch (rond 1970). Al deze wijken werden genoemd naar voormalige boerderijen of de boer die eens eigenaar was van de grond.In de jaren zeventig werd de Haarlemmermeer en vooral Hoofddorp aangewezen als groeikern. Ten westen en ten zuiden van Hoofddorp verrezen grote woonwijken als Pax, Bornholm, Overbos en Toolenburg. In de jaren 00 deze eeuw is ook Floriande verrezen met daarin o.a het Spaarne Ziekenhuis.In 2005 deed Melis (Mees) Spaans, de toenmalige eigenaar van machinefabriek Spaans B.V. en oud-dijkgraaf, aan het college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer, het verzoek om de naam van Hoofddorp te wijzigen in Meerstad. Dit omdat, volgens hem, vele inwoners de naam "Hoofddorp" niet meer passend vonden voor een "dorp" dat inmiddels was uitgegroeid tot een stad. Tot op heden is dit verzoek niet gehonoreerd.